Advisering IKC

Een Integraal Kindcentrum (IKC) kan voor een kind een mooie plek zijn om zich van 0 tot 12 jaar breed te ontwikkelen. Zonder al te grote veranderingen of drempels onderweg.

Voor organisaties kan het vormen van een IKC echter een enorme uitdaging zijn. Er is een wet Kinderopvang en de Wet Primair Onderwijs. Verschillende CAO’s. Talloze belemmeringen.

Of zijn ook kansen te creëren? Als je vanuit de bedoeling iets opbouwt, dan kun je vaak om de drempels heen werken.

Graag ondersteun ik uw organisatie bij het ontwikkelen van beleid en visie op integrale kindcentra. Of bij de implementatie ervan. Maar ook kan ik objetief de kwaliteit van uw IKC vaststellen met een IKC-audit. Welke punten zijn al voldoende gerealiseerd? En waar is nog ontwikkeling nodig? Met de aanbevelingen krijgt u helder zicht op de volgende stap die gezet kan worden.