Lokale Educatieve Agenda

Sinds 2017 werkt de inspectie met een ander toezichtkader. De inspectie beoordeelt de standaarden ‘Kwaliteitszorg’, ‘Kwaliteitscultuur’ en ‘Verantwoording en dialoog’ op bestuursniveau. Tijdens een bestuursonderzoek worden ook de GMR en de Raad van Toezicht ondervraagd.

Wat houdt zo’n bestuursonderzoek in?

Wat betekenen de standaarden?

Waarop worden GMR en Raad van Toezicht bevraagd?

Ik kom graag een toelichting geven over deze of andere vragen van uw GMR of Raad van Toezicht.