Over Zuyderhuis

Zuyderhuis is opgericht door Monique Roders. Zij heeft ruime ervaring in diverse onderwijssectoren. Haar expertise gaat van kinderopvang (IKC’s) tot primair onderwijs en van vo tot mbo. Ze ontwikkelde leermiddelen, toetsen, examens en leerplannen. Maar ook was ze betrokken bij complexe toezichtvraagstukken.

Monique Roders werkte 8 jaar als Senior Inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Zij is als expert Regie op Onderwijskwaliteit verbonden aan de PO-Raad. Inmiddels heeft zij op ruim 300 scholen en met vele besturen gesprekken gevoerd over onderwijskwaliteit.

Monique staat bekend om haar analytisch vermogen en beschouwend karakter. Als auditor is zij in staat om in één dag ‘de vinger op de zere plek’ te leggen en op een stimulerende en respectvolle wijze feedback te geven aan teams. Als adviseur onderwijskwaliteit wordt zij gewaardeerd om haar betrokkenheid en inhoudelijke expertise.

U kunt terecht bij Zuyderhuis voor

  • Audits
  • Kwaliteitsverbeterplannen
  • Ontwikkeling van beleid
  • Begeleiding bij zelfevaluaties
  • Coaching en ondersteuning van schoolleiders
  • Professionalisering bestuurders of interne toezichthouders

Monique Roders

mroders@zuyderhuis.nl

06 - 834 01 835

Klanten

Stichting Sophia Scholen

Basisburen

Pro Kind onderwijs

Auro Onderwijs

De Vier Windstreken onderwijs

Leerplein 055

Wil je meer weten of een afspraak maken?

Bel vrijblijvend: 06 834 01 835 of mail
mail