Advisering VVE

Goede voor- en vroegschoolse educatie (VVE) legt een goede basis voor de ontwikkeling van kinderen. Peuters en kleuters met een taalachterstand kunnen dankzij VVE die taalachterstand inhalen. Belangrijk daarbij is dat VVE van goede kwaliteit moet zijn en dat die kwaliteit ook geborgd is.

Wat betreft die kwaliteitszorg valt nog veel te verbeteren. Dat geldt voor de gemeente, houders, maar ook voor schoolbesturen. Daarbij is een gezamenlijke visie een basis. Maar die ontbreekt vaak.

Waar kan ik bij ondersteunen?

  • Maken van een kwaliteitsrapport van alle voorschoolse locaties in uw gemeente
  • Ontwikkelen van een strategische beleidsagenda
  • Kwaliteitsaudits vroegschoolse educatie (groep 1 en 2)
  • Adviseren over VVE-beleid
  • Inrichten kwaliteitszorg VVE
  • Opstarten LEA-overleg