Audit onderwijskwaliteit

Met een Audit Onderwijskwaliteit maken we gezamenlijk een beeld van de school. Wat gaat er goed? Wat kan of moet er beter?

Ik werk daarbij altijd samen met de schoolleider en het team. Een audit zonder draagvlak heeft geen zin. Een audit moet het begin zijn van ontwikkeling.

Samen met de schoolleider (of afdelingsleider) bezoek ik klassen. In gesprekken reflecteren we op de lessen en context. Met schoolleider, intern begeleider/zorgcoördinator en leraren verken ik knelpunten en de ontwikkelkracht van de school en het team.

Ik werk stimulerend, waarderend en stevig als het moet. En altijd open en transparant.

Wilt u snel inzicht? Een heldere analyse als basis voor een goed plan van aanpak?