Monique heeft samen met ons gezocht naar een aanpak om de kwaliteitscultuur binnen de stichting te versterken. Uiteindelijk is daar een mooi professionaliseringstraject uit voort gekomen. Ik merk aan onze schoolleiders en intern begeleiders dat het aansluit bij de behoeften en impact heeft op de schoolontwikkeling.